• Úplata za vzdělání pro šk. rok 2019/2020 – informace k platbám obdržíte na vaše e-mailové adresy a do elektronické ŽK do 30.9.2019. Prosíme dodržujte předepsaná variabilní čísla.
  • OMLUVENKY – Omluvenky posílejte přes elektronickou ŽK – modré políčko – ODESLAT OMLUVENKU

Rozvrhy 2019/2020

Zahájení výuky – domluva rozvrhu 2019/2020

Elektronické Žákovské knížky

Spolkový dům – kontakt na vyučující