Datum
čas
Název Poznámka
16.06.2020
15:00
Přijímací pohovory - zkoušky 15 - 18 Spolkový dům
17.06.2020
18:00
Absolventský koncert B. Peterková, J. Škopek
18.06.2020
15:00
Přijímací pohovory - zkoušky 15 - 18 Spolkový dům
24.06.2020
15:00
Přijímací pohovory - zkoušky (náhr. t.) 15 - 18 Spolkový dům
25.06.2020
18:00
Absolventský koncert Drahotová, Šťastný, Mikulášová