Přijímací pohovory

 Přijímání žáků

 Přijímací pohovory/ přijímací zkoušky:

  • Přijímání žáků do ZUŠ Kutná Hora se řídí platnou legislativou. Podmínkou přijetí žáka ke studiu v Základní umělecké škole je:
  • Podmínkou přijetí do ZUŠ a zařazení do ročníku je úspěšné splnění podmínek přijímacích pohovorů / zkoušek a dostatečná kapacita školy ve zvoleném oboru (podrobné informace: Ostudiu/ Přijímací pohovory / Kritéria přijímacích pohovorů
  • pro děti od pěti let věku prokázání předpokladů ke vzdělávání v ZUŠ (přípravné studium) - přijímací pohovor
  • pro uchazeče od sedmi let vykonání  přijímací talentové zkoušky

Žák může být přijat:

  • Pokud dosáhl minimálního počtu 12 bodů a je možné ho přijmout vzhledem ke kapacitním možnostem školy
  • Pokud není volná kapacita ve zvoleném oboru, žák je zařazen na čekací listinu. Pokud se místo uvolní, budeme Vás ihned informovat. 
  • Písemné vyrozumění bude možné po 20. 6. 2022  vyzvednout u řediteky školy. 

 

Taneční obor
Ident. číslo Rozhodnutí
 207  Přijat
 220 Přijat 
 219 Přijat 
 213 Přijat 
 217 Přijat 
 206 Přijat 
 216 Přijat 
 211 Přijat 
 212 Přijat 
 208 Přijat 
 204 Přijat 
 205 Přijat 
 214 Přijat 
 203 Přijat 
 218 Přijat 
 221  Nepřijat
Výtvarný obor
Ident. číslo Rozhodnutí
 401  Přijat
404   Přijat 
405   Přijat 
409   Přijat 
410   Přijat 
411   Přijat 
412   Přijat 
413   Přijat 
438   Přijat 
 489  Přijat
429   Přijat
430   Přijat
431  Přijat 
432  Přijat 
434  Přijat 
435  Přijat 
436  Přijat 
437   Přijat
433 Nepřijat
414 Přijat
416 Přijat
417 Přijat
418 Přijat
419 Přijat
420 Přijat
422 Přijat
423 Přijat
424 Přijat
425 Přijat
426 Přijat
427 Přijat
439 přijat
Literárně - dramatický obor
Ident. číslo Rozhodnutí
 304  Přijat
 305  Přijat
Hudební obor
Ident. číslo Rozhodnutí
 118  PHV  Přijat
 170  PHV Přijat 
 135  PHV + přípravný pěvecký sbor Přijat 
 134  PHV Přijat 
 131  PHV  Přijat
 131  Přípravný pěvecký sbor  Nepřijat
 111  kytara  Nepřijat
 133  kytara  Nepřijat
 169  Přípravný pěvecký sbor  Nepřijat
 168  klavír  ČL - kapacitní důvody
 167  klavír  ČL - kapacitní důvody
 132  kytara  ČL - kapacitní důvody
 124  varhany  ČL - kapacitní důvody
 123  varhany  Přijat
 125  Pop. zpěv  Přijat
 126  PHV  Přijat
 127 PHV   Přijat
 128 PHV   Přijat
129  PHV   Přijat
130  PHV   Přijat
198  PHV   Přijat
199  PHV   Přijat
 122  PHV  Přijat
 121  PHV  Přijat
 136 PHV + Přípravný sb. zpěv   Přijat
 145  Sól. zpěv  Přijat
 145  klavír  ČL - kapacitní důvody
 142  kytara  ČL - kapacitní důvody
 147  Příépravný sb. zpěv  Přijat
155  PHV + přípravný sb. zpěv  Přijat
 158  PHV + Přípravný pěv. sbor  Přijat
 165   PHV + Přípravný pěv. sbor  Přijat
 161  PHV + Přípravný pěv. sbor  Přijat
 159  klavír  ČL - kapacitní důvody
 162  PHV  Přijat
 167  Přípravný sborový zpěv  Přijat
 151  housle  Přijat
 152  kytara  ČL - kapacitní důvody
 164  kytara  ČL - kapacitní důvody
 166  PHV  Přijat
 109  PHV + Přípr. sbor. zpěv  Přijat
 108  z. flétna  Přijat
 102  PHV + Přípravný sbor. zpěv  Přijat
 120  PHV  Přijat
 104  PHV  Přijat
 117  z. flétna  Přijat
 116  PHV  Přijat
 115  Přípr. sb. zpěv  Přijat
 106  kytara  ČL - kapacitní důvody
 107  PHV  Přijat
 111  PHV  Přijat
 110  Přípravný sborový zpěv  Přijat
 118  PHV  Přijat
 113  PHV  Přijat
 112  Sól. zpěv  Přijat
 103  PHV  Přijat
 105  bicí n.   ČL - kapacitní důvody
 193  PHV  Přijat
194 kytara ČL - kapacitní důvody
 183  Přípravný sborový zpěv  Přijat
175 PHV Přijat
197 PHV Přijat
 185  pozoun  Přijat
188 |PHV Přijat
 187  PHV  Přijat
192 přípravný sbor. zpěv Přijat
 182  Přípravný sborový zpěv  Nepřijat
178 PHV Přijat
 184  přípravný sborový zpěv  Přijat
189 akordeon Přijat
 191  Sólový pěv + Sborový zpěv  Přijat
186 PHV Přijat
 176  PHV  Přijat
 196  Přípravný sborový zpěv  Přijat
179 přípravný sborový zpěv Přijat
 172  PHV  Přijat
 173  PHV  Přijat
180 kytara Přijat
174 PHV Přijat
181 PHV Přijat
190 přípravný sborový zpěv Přijat
501 PHV Přijat
503 PHV Přijat
504 PHV Přijat
505 akordeon Přijat
112 zpěv Přijat