Hudební obor

Hudební obor je nejstarším oborem na naší škole a tradičně čítá největší počet žáků, kteří se vzdělávají na naší škole. Hudební obor nabízí možnost hry na širokou paletu hudebních nástrojů, od klávesových, přes strunné, dechové až po kultivovaný pěvecký projev lidského hlasu.

Délka studia:

Přípravné studium: 1 – 2 leté (Přípravná hudební výchova , Přípravný pěvecký sbor)

 • Do Přípravného ročníku hudební výchovy hudebního oboru se mohou přihlásit žáci nastupující do 1. třídy (vyjímečně do 2. třídy) základní školy. Přijímací pohovory probíhají vždy v květnu (Aktuální informace) .
 • Starší žáci se mohou ke studiu hlásit na ředitelství školy.
 • Do Přípr. pěveckého sboru jsou přijímány děti ve věku 5 – 7 let. Sbor je doporučován také dětem se zájmem o hudební vzdělávání, které ještě nemohou navštěvovat Přípravný ročník hudební výchovy.

I. stupeň: 7 leté studium
II. stupeň: 4 leté studium

 • Žáci hudebního oboru postupují do vyššího ročníku na základě postupových zkoušek.
 • Povinným předmětem je Hudební nauka, který navštěvují všichni žáci hudebního oboru.
 • I. a II. stupeň ukončují žáci hudebního oboru slavnostním absolventským vystoupením.
 • Studium na ZUŠ je možné ukončit písemným odhlášením žáka vždy před ukončením pololetí, tedy na konci června, případně koncem ledna.
 • Více informací: O studiu

Oddělení/Studijní zaměření:

 • Hra na klavír, cembalo, klasické varhany (do hry na cembalo a klasické varhany jsou přijímání žaci po absolvování 3. ročníku hry na klavír nebo po vykonání rozdílové zkoušky)
 • Hra na housle, violu, violoncello
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Hra na příčnou flétnu, klarinet, saxofon, lesní roh, pozoun, baryton, tubu
 • Hra na bicí nástroje
 • Hra na kytaru, Hra na žánrovou kytaru
 • Hra na akordeon
 • Pěvecká hlasová výchova
 • Sborový zpěv