Název organizace:

Základní umělecká škola Kutná Hora - příspěvková organizace, zařazena v rejstříku škol

Sídlo:

Hlavní budova  - budova A– ředitelství a kancelář

Adresa: Vladislavova 376, Kutná Hora, PSČ 284 01
Telefon: 327 513 710 a po vyzvání zadejte tel. linku vyučujícího
E-mail: zuskh@zuskh.cz
IČO: 70974357
Číslo účtu: 51–6079620217/0100

Dat. schránka: f5emu85

 

Budova B

Adresa: Libušina 380, Kutná Hora, PSČ 284 01

Telefon: 327 513 710 a po vyzvání zadejte tel. linku vyučujícího

 

Budova  - Spolkový dům

Adresa: Lierova 146/1, Kutná Hora, PSČ 284 01
Telefon: 327 314 958 a po vyzvání zadejte tel. linku vyučujícího

 

OsobaFunkceTelefonMobilE-mail
MgA. Kateřina Fillová - budova A - č. A107 ředitelka 327513710 linka 11 773 181 005 reditelka@zuskh.cz
MgA. Lenka Drahotová - budova C - č. 313 zástupce ředitele (stat.) 327314958 linka 313 S 773 570 813 drahotova@zuskh.cz
Mgr. Beata Peterková Kotyzová - budova B -  č. B 207 zástupce ředitele 327513710 linka 25 725 810 404 peterkova@zuskh.cz
         
Monika Kulichová - budova A hospodářka 327513710 linka 31 775 553 312 kulichova@zuskh.cz
Dana Horáková- budova A školnice 327513710 linka 31 608 400 974 horakova@zuskh.cz

 

 

Úřední hodiny 

 

hospodářka

Po: 9:30 - 11:30

Budova A – Vladislavova ul.

 

Monika Kulichová

Út: 14 - 15:00

 

Čt:13 - 14:30

 

MgA. Kateřina Fillová

ředitelka

pondělí: 10-11

středa: 12:30 - 13:30

pátek: 15:15 - 16:30

Budova A – Vladislavova ul.

č. A 107

MgA. Lenka Drahotová

zástupce řed.

Po: 16:00 - 17:00

St: 13:00 - 14:00

Pá: 10:30 - 11:30 

Budova C – Lierova ul.

č. C 313

Mgr. Beata Peterková Kotyzová

zástupce řed.

 

Budova  B – Libušina ul.

č. B 207

 V ostatní dny po předchozí domluvě. 

Využívejte přednostně elektronickou komunikaci.

 

Žádosti o informace

- směřujte elektronickou formou na : kulichova@zuskh.cz

- písemnou formou na: Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, Kutná Hora 284 01


Příjem podání a podnětů - řídí se platnou legislativou

Předpisy:

 - ZUŠ Kutná Hora se řídí platnými předpisy a Směrnicemi

Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním .....  (školský zákon)

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících

320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole