Taneční obor

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí pro kultivovaný taneční projev, estetické cítění, vnímavost, představivost. Rozvíjí všestranně taneční techniku, podněcuje tělesnou citlivost, návyky správného držení těla, orientaci v prostoru, celkovou obratnost a schopnost reagovat na náladu a výraz hudby.Žáci během studia probírají celou řadu tanečních technik, včetně klasického i současného moderního výrazového tance, především ale v dětech pěstují lásku k tanečnímu umění a citlivému vnímaní světa kolem nás.

  • Taneční obor rozvíjí správné držení těla a pohybovou techniku žáka a současně pěstuje jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění a tvořivost.
  • Nové žáky do tanečního oboru přijímáme na základě přijímacích pohovorů, které probíhají v květnu (Aktuální informace).
  • Starší žáci se mohou ke studiu hlásit na ředitelství školy.
  • Více informací:O stu­diu

Délka studia:

Přípravné studium: 2 ročníky

I. stupeň: 7 leté studium

II. stupeň: 4 leté studiu

Taneční obor nabízí výuku v těchto předmětech:

  • Taneční průprava
  • Taneční praxe
  • Současný tanec
  • Klasická taneční technika
  • Lidový tanec