Základní informace

 

1. Název

info 

(https://www.zuskh.cz/kontakt)

2. Důvod a způsob založení

info 

(https://www.zuskh.cz/kontakt)

3. Organizační struktura

více

4. Kontaktní spojení

info 

(https://www.zuskh.cz/kontakt)
4.1. Kontaktní poštovní adresa

info 

(https://www.zuskh.cz/kontakt)
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

info 

(https://www.zuskh.cz/kontakt)
4.3. Úřední hodiny

info 

(https://www.zuskh.cz/kontakt)
4.4. Telefonní čísla

info 

(https://www.zuskh.cz/kontakt)

4.5. Adresa internetových stránek

www.zuskh.cz

4.6. Adresa podatelny

info 

(https://www.zuskh.cz/kontakt)
4.7. Elektronická adresa podatelny

info 

(https://www.zuskh.cz/kontakt)
4.8. Datová schránka

info 

(https://www.zuskh.cz/kontakt)
5. Případné platby lze poukázat

info 

(https://www.zuskh.cz/kontakt)
6. IČ

info 

(https://www.zuskh.cz/kontakt)
7. Plátce daně z přidané hodnoty

nejsme plátci dph
8. Dokumenty

info

(https://www.zuskh.cz/o-skole/dokumentace/)

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

info

(https://www.zuskh.cz/o-skole/dokumentace/)

8.2. Rozpočet

info

(https://www.zuskh.cz/o-skole/dokumentace/)
9. Žádosti o informace

info 
10. Příjem podání a podnětů

info 

(https://www.zuskh.cz/kontakt)
11. Předpisy

info 

(https://www.zuskh.cz/kontakt)
11.1. Nejdůležitější používané předpisy,

info 

(https://www.zuskh.cz/kontakt)

11.2.        Vydávané právní předpisy

12.Úhrady za poskytování informací

12.1.          Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2.          Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1.          Vzory licenčních smluv

13.2.          Výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

info

(https://www.zuskh.cz/o-skole/dokumentace/)