Výtvarný obor

Výtvarný obor je přístupný všem věkovým kategoriím (od 5 do 18 let). Výuka probíhá formou tříhodinového bloku jedenkrát týdně v odpoledních hodinách. Studenty a studentky připravujeme ke studiu na středních a vysokých školách s výtvarným zaměřením. Výtvarný obor pořádá pravidelné výstavy ve školní galerii Ve sklepě, která se nachází v historické budově školy ve Vladislavově ulici a další výstavy se instalují v budově výtvarného oboru v Lierově ulici. Nedílnou součástí výtvarného oboru je častá a úspěšná účast na soutěžích a pravidelných přehlídkách výtvarných oborů základních uměleckých škol.

 • Nové žáky do výtvarného oboru přijímáme na základě přijímacích pohovorů, které probíhají vždy v květnu (Aktuální informace).
 • Starší žáci se mohou ke studiu hlásit na ředitelství školy.
 • Více informací: O studiu

Délka studia:

Přípravné studium: 2 ročníky (od 5 let)
I. stupeň: 7 ročníků ( 7 až 15 let)
II. stupeň: 4 ročníky ( 15 až 18 let)

Výtvarný obor nabízí výuku v těchto předmětech:

Plošná tvorba

 • kresba (tužkou, rudkou, uhlem; perokresba, kresba dřívkem, štětcem, fixy, …)
 • malba (temperou, akvarelem, pastelem)
 • grafika (monotyp, tisk z koláže, gumotisk, tisk z šablon, papírořez, sádroryt, linoryt, papíroryt, suchá jehla, grafika)

Prostorová tvorba

 • práce keramickou hlínou (možnost vypálení v elektrické peci), modelovací hmotou
 • tvarování z drátu, papíru, textilu a jiných netradičních materiálů
 • seznámení s objektovou a akční tvorbou

Výtvarná tvorba a výtvarná kultura

 • vybrané kapitoly z dějin výtvarného umění a seznamování se současným uměním
 • výtvarné exkurze do galerií mimo naše město
 • spolupráce s galerií Felixe Jeneweina v Kutné Hoře a se středočeskou galerií GASK