Úplata za vzdělávání

Hudební obor:      
Individuální výuka: 1 žák v hodině 1.100,–Kč za pololetí
  od 2 žáků v hodině 700,–Kč za pololetí
Skupinová výuka:      
PHV   700,–Kč za pololetí
Přípravný pěvecký sbor   300,– Kč za pololetí
Pěvecký sbor   300,–Kč za pololetí
Výtvarný obor:      
    1600,–Kč za rok
Taneční obor:      
    1600,–Kč za rok
Literárně dramatický obor:      
    500,–Kč za pololetí

Způsob platby:
Složenka s výší částky, číslem účtu, variabilním symbolem platby a dobou splatnosti bude zaslána na emailovou adresu uvedenou na přihlášce. Variabilní symbol je u každé platby jiný. (Splatnost je upravena vnitřní směrnicí ZUŠ)