Úplata za vzdělávání - od 1. 9. 2024

Hudební obor:      
Individuální výuka: 1 žák v hodině 1.600,–Kč za pololetí
  od 2 žáků v hodině 1200,–Kč za pololetí
  rozšířená výuka - 1.5 hodiny 1800,- Kč za pololetí
+ výpůjčka hudebního nástroje výše úhrady dle jednotlivých nástrojů a kombinací stanoveno dodatkem ke směrnici o Úplatě za vzdělávání za pololetí
Kolektivní  výuka:      
PHV   1400,–Kč za pololetí
+ výpůjčka hudebního nástroje výše úhrady dle jednotlivých nástrojů a kombinací stanoveno dodatkem ke směrnici o Úplatě za vzdělávání  
Přípravný pěvecký sbor   700,– Kč za pololetí
Pěvecký sbor   1000,–Kč za pololetí
Výtvarný obor:      
    2600,–Kč za rok
Taneční obor:      
    2600,–Kč za rok
Literárně dramatický obor:      
    1200,–Kč za pololetí

Způsob platby:
Složenka s výší částky, číslem účtu, variabilním symbolem platby a dobou splatnosti bude zaslána na emailovou adresu uvedenou na přihlášce. Variabilní symbol je u každé platby jiný. (Splatnost je upravena vnitřní směrnicí ZUŠ)

Půjčování hudebních nástrojů:

  • výše platby (za jednotlivé nástroje a kombinace)  je určena samostatnou směrnicí.