SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Kutná Hora - zapsaný spolek

Sdružení rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Kutná Hora je sdružením občanů nezávislým na politických stranách a hnutích. Posláním sdružení je podporovat činnost školy nad rámec, který ji poskytuje obec a stát, popularizovat dobré výsledky práce školy na veřejnosti a působit zejména mezi rodiči žáků školy osvětovou činností. Sdružení je právním subjektem.

Činnost sdružení:

  • Podporuje školní i mimoškolní činnost žáků finančně i odbornou pomocí.
  • Podporuje talentované žáky školy při jejich účasti v soutěžích, na odborných soustředěních apod.
  • Podporuje školu v jejím materiálním zabezpečení, organizuje dobrovolnou výpomoc občanů při činnosti školy.
  • Pomáhá zajišťovat kulturní akce školy.
  • Provozuje hospodářskou činnost související s posláním sdružení.

Finanční prostředky SRPŠ získává z příspěvků a z dobrovolného vstupného při akcích ZUŠ Tyto prostředky jsou použity na květiny a fotografie žáků při absolventských koncertech, vstupné na výstavy, příspěvky žákům na soutěže a zájezdy, příspěvky na zápisné žáků na soutěžích, příspěvek na soustředění pěveckého sboru, kostýmy na vystoupení tanečního oboru a pod.

Výše příspěvku pro školní rok 2023/2024: 100,- Kč

 

Schůze SRPŠ - 8.9.2023- 16 hodin - Lierova 146 - budova C - č.203