Literárně-dramatický obor

Náplní Literárně dramatického oboru je komplexní tvořivá dramatická činnost založená na tvořivé improvizaci žáků (pohyb, mluva, hudebně rytmícká činnost).

Délka studia:

Přípravné studium:

  • Do přípravného ročníku jsou přijímáni žáci 1. třídy Základní školy.Přijímací pohovory probíhají v květnu. (Aktuální informace)

I. stupeň: 7 leté studium

II. stupeň: 4 leté studium

  • Starší žáci jsou zařazováni do ročníků podle věku.
  • Studium na ZUŠ je možné ukončit písemným odhlášením žáka vždy před ukončením poletí, tedy na konci června, případně koncem ledna.
  • Více informací: O studiu

Motivujícím a integrujícím prvkem pro průpravné činnosti je dramatická hra. Žáci se prezentují na samostatních vystoupeních Literárně dramatického oboru i na ostatních akcích ZUŠ.