Výuka od 14.10.2020 (středa)

Výuka od 14.10.2020 (středa)


Vážení rodiče,
od 14.10.2020 (středa) BOHUŽEL VLÁDNÍM OPATŘENÍM OPĚT PŘECHÁZÍME NA DISTANČNÍ VÝUKU.

  • Tato distanční výuka by měla probíhat 14. - 23.10.
  • Od 26. - 30. 10. jsou podzimní prázdniny.
  • Pedagogové vám opět dají informace, jakou formou bude výuka realizována. Prosím neobracejte svůj hněv a rozhořčení z této situace na nás. Opravdu za ni nemůžeme a i nás to velice mrzí. Víme, že i pro děti je tato situace stresující. Naši pedagogové se jim budou během distanční výuky opět maximálně věnovat a pomáhat jim.
  • Věřím, že tato opatření budou pouze po nezbytně nutnou dobu a co nejdříve se vrátíme v plném rozsahu do běžné výuky.

MgA. Kateřina Fillová
ředitelka