27. - 29. 10. 2021 - VÝUKA NEPROBÍHÁ

27. - 29. 10. 2021 - VÝUKA NEPROBÍHÁ - PODZIMNÍ PRÁZDNINY 

 

 

 

Pokyny k provozu školy pro žáky a rodiče - od 1. 9. 2021

 

  • Prosíme Vás o kontrolu a aktualizaci Vašich kontaktů (emailové adresy a telefonní čísla).
  • Před prvním příchodem do ZUŠ nevyžadujeme čestné prohlášení ani prohlášení o bezinfekčnosti žáků.
  • Vstup do budov školy je povolen jen žákům ZUŠ a zákonným zástupcům - pouze jako doprovod nejmladších žáků a na nezbytně dlouhou dobu.
  • Do výuky je třeba přicházet s cca pětiminutovým předstihem. Nezdržujte se Vy ani Vaše děti na chodbách školy. Na své děti, prosím, čekejte před budovou školy.
  • Ve společných prostorách školy mějte Vy i Vaše děti nasazen respirátor (u žáků do 15 ti let stačí chirurgická rouška).
  • Ve třídách během výuky není nutná ochrana dýchacích cest.
  • Prosíme Vás o dodržování hygienických a protiepidemických opatření ve všech prostorách naší ZUŠ (dezinfekce rukou při vstupu do budovy, dostatečné mytí rukou, udržování odstupu apod.).
  • Prosíme Vás, abyste do ZUŠ posílali jen zcela zdravé děti – nejen kvůli současné pandemii.
  • Pokud je Vaše dítě alergické nebo chronicky nemocné s příznaky připomínajícími infekční onemocnění, přineste svému učiteli potvrzení od lékaře. Předejdeme tak zbytečnému nedorozumění.

 

Děkujeme Vám za respektování protiepidemických pravidel

a za Vaši ohleduplnost

vůči spolužákům vašich dětí a našim pedagogům.

 ZUŠ Kutná Hora.

 

 

 

 

MgA. Kateřina Fillová