Úplata za vzdělávání

 

Způsob platby:

 

  • Složenka s výší částky, číslem účtu, variabilním symbolem platby a dobou splatnosti bude zaslána na emailovou adresu uvedenou na přihlášce. po 5.9.2022 Vše také naleznete v ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE
  •  Variabilní symbol je u každé platby jiný. (Splatnost je upravena vnitřní směrnicí ZUŠ. 
  • Prosíme dodržujte předepsané jednotlivé variabilní. s  nespojujte platby.

 

Půjčování hudebních nástrojů:

  • výše platby (za jednotlivé nástroje a kombinace)  je určena dodatkem ke směrnici o Úplatě za vzdělávání. Variabilní symbol je u každé platby jiný. (Splatnost je upravena vnitřní směrnicí ZUŠ)