Přijímací pohovory / talentové zkoušky

    VÝTVARNÝ Obor          TANEČNÍ Obor              LITERÁRNĚ - DRAM. Obor
Id. č. žáka      Výsledek:    Id. č. žáka  Výsledek:  Id. č. žáka  Výsledek: 
1 PŘIJAT 11

 

 

 

 

 

PŘIJAT
 72     PŘIJAT     
2 12  81
3 13  84
4 14  36
6 15  27
7 65  132  
9 68    
16 71    
73 79    
10 90    
62 83    
70 91    
74 48    
76 111    
77        
78        
95        
96        
85        
87        
82        
HUDEBNÍ OBOR 
Id. č. žáka Výsledek: Stud. zaměření: Ročník - pedagog
37  Přijat  PHV  1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00
38  Přijat PHV  1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00 
39  Přijat PHV  1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00 
40  Přijat  Klavír  1. roč - Z. Chalupová
41  Přijat PHV   1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00
42  Přijat Sbor. zpěv  upřesněno
44  Přijat PHV  1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00 
45  Přijat  PHV 1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00 
46  Přijat  klavír  1. roč. - Z. Chalupová
64  Přijat  PHV  1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00
47  Přijat  PHV 1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00 
49  Přijat PHV  1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00 
50  Přijat PHV  1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00 
51  Přijat PHV  1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00 
52  Přijat PHV  1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00 
54  Přijat  PHV 1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00 
55  Přijat  PHV 1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00 
75  Přijat  PHV 1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00 
67  Přijat PHV   1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00
43  Přijat  PHV  1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00
29  Přijat  PHV  1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00
34  Přijat PHV   1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00
27  Přijat  Klavír  1. roč.-Z. Chalupová
32  Přijat PHV   1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00
35  Přijat PHV   1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00
31  Přijat  klavír  1. ročník - Z. Chalupová
28

 Přijat

Přijat

Přijat

 klavír

sól. zpěv

Sbor. zpěv

 1. roč.-Z. Chalupová

1. roč.-L. Strnadová

upřesněno

26  Přijat  flétna  1. roč. -P. Moravec
53  Přijat  PHV  1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00
17  Přijat  Sbor. zpěv  upřesněno
18  Přijat  Sbor. zpěv  upřesněno
19

 Přijat

Přijat

 Sbor. zpěv

PHV

 upřesněno

1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00

20  Přijat  Sbor. zpěv  upřesněno
21  Přijat  Klavír  1. roč.-Z. Chalupová
22  Přijat  PHV  1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00
23  Přijat  Sbor. zpěv  upřesněno
24  Přijat  PHV  1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00
25  Přijat  PHV  1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00
48  Přijat  PHV  1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00
61  Přijat  PHV  1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00
56  Přijat  PHV  1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00
57

 Přijat

Přijat

 klavír  - upřesnit

Sbor. zpěv

 ? Z. Chalupová

upřesněno

58  čekací listina  Klavír  -
59

 Přijat

Přijat

 klavír

Sbor. zpěv

 1. roč. - Z. Chalupová

upřesněno

60  Přijat  PHV  1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00
63  Přijat  kytara  1. roč.  - P. Vacík
88  Přijat  PHV  1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00
69  Přijat  PHV  1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00
78  Přijat  PHV  1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00
80  Přijat  PHV  1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00
86  Přijat Klavír 1. roč - Z. Chalupová
66 Přijat PHV 1/0 - zah. schůzka 2.9. 17:00
140-165 čekací listina - -