PŘIJÍMACÍ POHOVORY - talentové zkoušky

Vážení rodiče vzhledem k nastalé  situaci je možné, že budeme nuceni posunout nebo upravit termín přijímací pohovory.  Prosím sledujte naše stránky.

  • Přijímací pohovory do všech oborů proběhnou 22.6. 2020 15 - 18 hodin, Spolkový dům
  • Náhradní termín:  26.6.2020 15 - 18 hodin, Spolkový dům 
  • Podrobnosti zde.