Elektronická ŽK, Úplata za vzdělávání

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

 • Od školního roku 2020/2021 používáme pouze elektronickou ŽK. 
 • Rychlý přístup do el. ŽK naleznete na hlavní stránce (www.zuskh.cz), vedle odkazu na přihlášku - Přístup do ŽK.
 • Přístupové heslo je společné pro všechny sourozence a platí po celé studium.
 • Novým žákům bude přístupové heslo odesláno na e-mailovou adresu zák. zástupce uvedenou v přihlášce  nejpozději do 11.9.2020.
 • Spárování nových žáků se sourozenci bude připraveno do 11.9.2020.
 • Od 11.9. 2020 je nutné k omlouvání nepřítomnosti využívat pouze el. ŽK. 
 • Nepřítomnost žáků můžete pedagogům dopředu avizovat e-mailem či SMS. K oficiální omluvence nepřítomnosti žáka je nutné ale využít el. ŽK
 • Pokud zapomenete přístupové heslo, pro vygenerování nového přístupu prosím kontaktujte zástupkyni ředitele Mgr. Beatu Peterkovou Kotyzovou na peterkova@zuskh.cz.
 • Po domluvě s pedagogem může žák pro zapisování probírané látky využíít notýsek.

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

 • Složenky s předepsanou platbou obdržíte elektronicky na Vaše e-mailové adresy po 25.9.2020
 • Prosím neslučujte platby u sourozenců - každý má přidělený svůj VS
 • Opět přišla  od paní Ing. Kateřiny Daczické nabídka NF Mikuláše Daczického - podpora dětí z naší školy ve formě zaplacení úplaty za vzdělávání či pronájmu nástroje.  Veškeré podrobnosti o této nabídce dostanete na Vaše e-mailové adresy po 22.9.2020