Základní umělecká škola Kutná Hora

Zahájení výuky od 11.5.2020

Obecné pokyny: (podrobné pokyny k jednotlivým předmětům a oborům – informuje individuálně pedagog)

 • Při první hodině – odevzdat čestné prohlášení  - POVINNÉ.  (ke stažení ZDE ). 
 • Povinnost pro všechny nosit roušky ve všech společných prostorách školy. Nošení roušek při výuce – stanoví si každý pedagog individuálně.
 • Po vstupu do třídy si vždy vydezinfikovat ruce.
 • Do budovy mají přístup jen žáci. Rodiče, rod. příslušníci a jiný doprovod žáky doprovodí před školu a tam si je také vyzvednou.
 • Žáci se nebudou shlukovat v budově – po ukončení výuky okamžitě opustí budovu.
 • Podrobná pravidla výuky – individuálně  sdělí pedagog (na stránkách a nástěnkách školy, zasláno mailem).
 • Kancelář školy – omezené úř. hodiny. Přednostně používejte  elektronickou  komunikaci. 

Harmonogram  výuky od 25. 5. 2020 a 1.6.2020

 

 • Podrobné pokyny k jednotlivým předmětům a oborům – informuje individuálně pedagog daného předmětu

 

HARMONOGRAM  OD   25. 5. 2020:

 

      ZAHÁJENÍ VÝUKY:

 

NEVYUČUJE SE : 

 - pokračování v distanční výuce

Individuální:

 • Beze změn

              

 • Klavír – M. Ptáčková
 • Kytara – J. Škopek, P. Vacík
 • Sm. nástroje – D. Bláhová
 • Bicí n. a EZHZT –M. Vajgl
 • Dech. n.- M. Radoměřská

Kolektivní:

NOVĚ:

 • Pěvecké sbory  - Cvrčci, Koťata, Muscina

 

 • Hudební nauka – J. Drahota, J. J. Černá, T. Mikulášová
 • PHV (kolektivní) – J. J. Černá
 • Dechový orchestr – K. Táborská
 • Taneční obor – V. Gvothová,    H. Losenická Neumannová (prac.neschopnost)

 

HARMONOGRAM  OD   1. 6. 2020:

 

ZAHÁJENÍ VÝUKY:

NEVYUČUJE SE : 

 - pokračování v distanční výuce

Individuální:

NOVĚ:

 • Klavír – M. Ptáčková
 • Kytara – J. Škopek, P. Vacík
 • Sm. nástroje – D. Holdsworth Bláhová
 • Bicí n. a EZHZT –M. Vajgl
 
 • Dech. n.- M. Radoměřská

Kolektivní:

 • Taneční obor – V. Gvothová, H. Losenická Neumannová
 • Dechový orchestr – K. Táborská

 

 • Hudební nauka – J. Drahota, J. J. Černá, T. Mikulášová
 • PHV (kolektivní) – J. J. Černá

 

Otevření výuky HN a PHV– podle vývoje situace a pokynů MŠMT. Předpokládáme ale distanční výuku do konce šk. roku.

Informace vždy dostanete na vaše e-maily, od pedagogů a  na www.zuskh.cz.    

 Případné další  dotazy: reditelka@zuskh.cz

 

Závazné pokyny k organizaci výuky platné od 11. 5 . 2020

 • Váš pedagog vás bude  kontaktovat a vše vám vysvětlí.  Kdo chce být vyučován i nadále pouze distančně, domluví se se svým pedagogem. Vzhledem k současné situaci, je možné, že nastane i drobná změna v rozvrhu. Žáci vždy počkají, až odejde předcházející žák a třída bude náležitě připravena na další hodinu. (dezinfekce klavíru, stojánku a dalších pomůcek, které při výuce    používají).
 • Při první hodině – odevzdat čestné prohlášení  (ke stažení ZDE.) .  POVINNÉ.  BEZ ODEVZDANÉHO PROHLÁŠENÍ NESMÍ ŽÁCI VÝUKU NAVŠTĚVOVAT!!!
 • Povinnost pro všechny nosit roušky ve všech společných prostorách školy (do odvolání) . Nošení roušek při výuce – stanoví si každý pedagog individuálně (do odvolání)
 • Po vstupu do třídy si vždy vydezinfikovat ruce.
 • Do všech budov školy budou mít přístup  pouze žáci.  Rodiče nebo doprovod žáků -  čekat pouze před budovou školy. Přítomnost zákonných zástupců nebo dalších doprovázejících osob je z hygienických důvodů ZAKÁZÁNA!!!
 • Všechny nástroje si budou žáci nosit z domova, nelze při hodině nástroje půjčovat (kytary, sm. a dech. smyčcové nástroje).  Ve třídách  pro zpěv a dech. nástroje jsou pulty vybaveny ochrannými plastovými deskami.
 • Žáci se nebudou shlukovat v budově – po ukončení výuky okamžitě opustí budovu.
 • Pedagogové, kteří jsou v rizikové skupině, budou i nadále uplatňovat distanční výuku, pokud se sami nerozhodnou jinak. Tuto informaci vám také  poskytne váš  učitel.
 • Podrobná pravidla výuky – individuálně  sdělí pedagog.
 • Kancelář školy – omezené úř. hodiny. Přednostně používejte  elektronickou  komunikaci. 

 

Těšíme se na vás.

Společně to zvládneme!