Rozvrh Hudební nauky 2020/2021

!!POZOR!! výuka HN probíhá v učebně č 203 (Budova B – Libušina ul.) a nově v učebně č. 111 (Budova C – Spolkový dům , Lierova ul. )

  • Žáci se zapisují 1.9. ( 8:30 – 12:30 ) do hodin Hudební nauky na archy v šatně před učebnou HN (č.203, Budova B, Libušina ul.). 
  • Je nutné dodržet maximální stanovené počty žáků na jednotlivé skupiny!
  • Změny skupiny HN ( po 1.9.2020)– B. Peterková Kotyzová – (Budova B, Libušina ul.),
  • Výuka Hudební nauky začíná podle rozvrhů od 7. 9.

 VZHLEDEM K SITUACI PROSÍME: 

  • Protože zápis není možné provádět el. formou (časté přesuny žáků, nedostupnost PC pro všechny rodiče v době zápisu), prosím vstupujet do budovy po menších skupinkách.
  • Zápis provede pouze jedna osoba a v budově se zdrží pouze  nezbytně dlouhou  dobu  (nutnou pro zápis). 

 

Učebna č. 203 – Budova B – Libušina ul.:

učebna 203, Budova B

(Libušina ul.)

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek    Pátek
13:20 – 14:05

1.roč. –

(J.D.)

      13:40 - 14:25

2. roč. -

(J. D.)

14:15 – 15:00

2.roč. –

(J.D.)

      14:35 - 15:20

4. roč. -

(J. D.)

15:10 – 15:55  

3 .roč. –

(J.D.)

4.roč–

(J.D.)

     
16:05– 16:50  

6. roč. –

(J.D.)

 5.roč. –

(J.D.)

6. roč -

(J.D.)

   

Učebna č. 111 – Budova C – Spolkový dům, Lierova 146:

učebna 111, Budova C

(Spolkový dům.)

Úterý   Čtvrtek Pátek
13:45 - 14:30

 1. roč.  -

(J.J. Č.)

13:55 - 14:40  

1.roč. -

(T.M.)

14:40 - 15:25

3. roč. -

(J.J. Č.)

14:50 - 15:35

2. roč. –

(J.J.Č)

 
15:35 - 16:20

5. roč. -

(J.J.Č.)

15:45 - 16:30

3. roč. –

(J.J.Č)

 
    16:40 - 17:25

 4.roč. -

(J.J.Č.)

 

UPOZORNĚNÍ:

Prosíme žáky, aby dbali včasného příchodu do hodin HN – z důvodu rušení výuky.

J.J. Č. - Jana Josefina Černá

T.M. - Tereza Mikulášová

J. D. - Jan Drahota