Rozvrh Hudební nauky 2019/2020

!!POZOR!! výuka HN probíhá v učebně č 203 (Budova B – Libušina ul.) a nově v učebně č. 111 (Budova C – Spolkový dům , Lierova ul. )

  • Žáci se zapisují 2.9. ( 8:30 – 13:00 ) do hodin Hudební nauky na archy v šatně před učebnou HN (č.203, Budova B, Libušina ul.).
  • Je nutné dodržet maximální stanovené počty žáků na jednotlivé skupiny!
  • Zařazení nových žáků do předmětu HN – B. Peterková Kotyzová – při domluvě rozvrhu 2.9., 8:30 – 13, uč. 203 (Budova B, Libušina ul.),
  • Výuka Hudební nauky začíná podle rozvrhů od 9. 9.

Učebna č. 203 – Budova B – Libušina ul.:

učebna 203, Budova B Libušina ul. Středa Čtvrtek Pátek
13:30 – 14:15 1.roč. – (J.D.) 2. roč. – (J. D.) 1.roč. – (T.M.)
14:25 – 15:10 3.roč. – (J.D.) 3. roč. – (J.D.) 2.roč. – (Z. CH.)
15:20 – 16:05 5.roč. – (J.D.)!!POZOR ZMĚNA!! 4. roč. – (J.D.)!!POZOR ZMĚNA!! 6.roč. – (J.D.)
16:15 – 17:00   6. roč. – (J.D.)  

Učebna č. 111 – Budova C – Spolkový dům, Lierova 146:

učebna 111, Budova C Spolkový dům. Úterý Čtvrtek
13:00 – 13:45    
13:55 – 14:40 2.roč. – (J.J.Č) 1. roč. – (J.J.Č)
14:50 – 15:35 3.roč. – (J.J.Č) 4. roč. – (J.J.Č)
15:45 – 16:30 5. roč. – (J.J.Č)  

UPOZORNĚNÍ:

Prosíme žáky, aby dbali včasného příchodu do hodin HN – z důvodu rušení výuky.