INFORMACE K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020:

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY:

 • Postupové zkoušky jsou pro tento školní rok zrušeny. Dále je zrušena podmínka veřejného vystupování pro 1., 2. a 3. ročník II. stupně. Pro postup do dalšího ročníku je nutné splnit ročníkové výstupy podle ŠVP. Splnění této podmínky bude zaznamenáno do el. Žákovské knížky a Třídní knihy. 

ABSOLVENTSKÝ KONCERT, VÝSTAVA, VYSTOUPENÍ:

 • Pro ukončení I. a II. stupně všech oborů je nutné splnit ročníkové výstupy podle ŠVP.  Splnění této podmínky bude zaznamenáno do el. Žákovské knížky a Třídní knihy. 
 • Absolventský koncert, výstavu, vystoupení je možné uspořádat po domluvě s pedagogem a ředitelkou školy v červnu (za zvýšených hygienických podmínek) nebo v září a říjnu následujícího školního roku. 
 • Absolventský koncert, výstavu, vystoupení je také možné po domluvě s pedagogem a ředitelkou školy  (např. při pokračování distanční výuky) nahradit natočením svého absolventského vystoupení na video. 

HODNOCENÍ:

Hodnocení předmětů, které se budou do konce školního roku vyučovat běžnou formou:

 • hodnocení podle dosažených známek
 • přihlédnutí k hodnocení za I pololetí
 • přihlédnutí k zapojení do aktivit distanční výuky
 • splnění ročníkových výstupů podle ŠVP

Hodnocení předmětů, které se budou do konce školního roku vyučovat distanční  formou:

 • hodnocení podle dosažených známek od 1.2. - 6.3.2020
 • přihlédnutí k hodnocení za I pololetí
 • přihlédnutí k zapojení do aktivit distanční výuky
 • splnění ročníkových výstupů podle ŠVP