• Odkazy na internetové encyklopedie o výtvarném umění:
Artlist - Databáze českého výtvarného umění v jeho různých projevech (umělci, skupiny, teoretici, prostory, pojmy, výstavy aj.) od 2. poloviny 20. století.
https://www.artlist.cz/  
Artmuseum - internetová encyklopedie výtvarného umění
http://www.artmuseum.cz/  
Obrazová galerie od Googlu pro inspiraci při tvorbě, ať již vlastní nebo na zadané téma učitelem. 
https://artsandculture.google.com/explore