• Přípravný smyčcový orchestr HUMORESKA:
 
J. Šlitr, J. Suchý: Kočka na okně: https://www.youtube.com/watch?v=0oSJTbVHvVw  
 M. Gajdoš: Ragtime: https://www.youtube.com/watch?v=-gKx1kInnAY 
 K čemu je dirigent?  https://www.youtube.com/watch?v=cduGDOCHXTg 
 
 
  • Smyčcový orchestr DIVERTIMENTO:
 
 

--B. Britten: Sentimental saraband - s partituriou: https://www.youtube.com/watch?v=H-Kw4e3sFqk 
B. Britten: Sentimental saraband:  https://www.youtube.com/watch?v=14tCowm1vWU&t=25s