• Přípravný smyčcový orchestr HUMORESKA:
 
J. Šlitr, J. Suchý: Kočka na okně: https://www.youtube.com/watch?v=0oSJTbVHvVw  
 M. Gajdoš: Ragtime: https://www.youtube.com/watch?v=-gKx1kInnAY 
 K čemu je dirigent?  https://www.youtube.com/watch?v=cduGDOCHXTg 
 
 
  • Smyčcový orchestr DIVERTIMENTO: