Výchovný koncert pro MŠ 23.4.2020

Žáci Hudebního a Literárně - dramatického oboru připravují pro děti z předškolního oddělení MŠ výchovný koncert.