Přípravná hudební výchova

Do Přípravného ročníku hudební výchovy (PHV) hudebního oboru se mohou přihlásit žáci nastupující do 1. třídy (vyjímečně do 2. třídy) základní školy. Zde se děti naučí intonovat jednotlivé tóny (uvědomělá představa a dále čistá interpretace tónu). Seznámí se s jednotlivými složkami písně (rytmus, tempo a jeho změny, dynamika, pomlky). Žáci se naučí reagovat na dirigentská gesta učitele. Vystupjí také na adventním koncertě ZUŠ. Dále se naučí číst a psát noty v hoslovém klíči, budou mít praktické zkušenosti ve zpívání z not ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu. Při výuce jsou využívány Orffovy nástroje.

  • První pololetí probíhá výuka PHV 1× týdně v předmětu Přípravná hudební nauka
  • Během této doby si žáci volí další hudební zaměření - předmět Hra na nástroj/ přípravný zpěv
  • Od 2. pol. žáci pokračují v PHV 1× týdně a současně navštěvují 1× týdně výuku zvoleného hudebního nástroje v kroužku (2 – 3 žáci), žák má tedy 2 vyučovací hodiny týdně.
  • Některé hudební nástroje lze v ZUŠ zapůjčit.
  • V dalším roce žák pokračuje ve studiu hry na zvolený nástroj a dále dochází 1× týdně do povinného předmětu Hudební nauka.

Přijímací pohovory probíhají  květnu  nebu červnu (Aktuální informace).
Starší děti se mohou ke studiu hlásit na ředitelství školy.