Kutnohorský komorní orchestr

Kutnohorský komorní orchestr (KKO) je neprofesionální smyčcové těleso, založené v březnu 2009 z iniciativy pedagogů ZUŠ Kutná Hora.
V současnosti má 16 členů – pedagogů ZUŠ Kutná Hora a Čáslav, absolventů ZUŠ a dalších hudebníků kutnohorska. Uměleckými a organizačními vedoucími orchestru jsou violoncellistka Věra Bartoníčková a houslistka Lenka Drahotová.
Více o orchestru