Orchestry a soubory

V ZUŠ pracuje kromě několika menších seskupení akordeonový soubor, kytarové soubory, smyčcové orchestry a taneční orchestr.

 

Akordeonový soubor 

V akordeonovém souboru hrají žáci od 3. ročníku výuky na tento  nástroj. Učí se zde souhře nástrojů, poznávají pravidla jednotlivých hlasů a tak i rozdíl mezi hrou sólovou a souborovou. Akordeonový soubor má v repertoáru skladby období baroka, díky rejstříkovým možnostem tohoto nástroje, ale i skladby soudobé a skladby tzv. vyššího populáru.

Žáci si hru v souboru velice oblíbili a je pro ně nedílnou součástí výuky tohoto nástroje. Soubor vede Anna Pospíšilová(fo­to)

 

Kytarové soubory

Kytarové soubory v minulých letech na naší škole vedl Petr Šťastný. V současnosti soubory pracují a vystupují pod vedením Elišky Lenhartové a Karola Komendy.

 

Smyčcové orchestry

Přípravný smyčcový orchestr Humoreska

Základní umělecká škola v Kutné Hoře poskytuje žákům smyčcového oddělení velmi dobré hudební vyžití. Kromě menších komorních uskupení (dua, tria, houslová kvarteta), která si ze svých žáků tvoří a vedou sami jednotliví pedagogové, mají žáci od 3. ročníku možnost hrát v přípravném smyčcovém orchestru. Repertoár orchestru sestává zejména z lidových, umělých písní a jiných drobných skladeb v jednoduchých úpravách pro dětský soubor. Žáci se učí základním dovednostem v oblasti souhry a postupně poznávají, jak funguje svět orchestru. Učí se zodpovědnosti při domácí přípravě, pravidlům chování v průběhu zkoušek a získávají první pódiové zkušenosti. Orchestr pravidelně zkouší a vystupuje na koncertech ZUŠ pod vedením Lenky Drahotové. (fo­to)

 

Smyčcový orchestr Divertimento

Od vyšších ročníků žáci přecházejí do smyčcového orchestru Divertimento. V něm hrají až do konce svého studia na naší škole. Protože je zde velké věkové rozpětí a tomu odpovídající hráčské schopnosti, studují se skladby podle potřeby v dělených zkouškách. Žáci se seznamují s díly skladatelů baroka, klasicismu, romantismu i 20. století. Učí se také doprovázet sólisty. Vyspělejší žáci jsou zapojeni do sólových partů. Orchestr diriguje Lenka Drahotová. Absolventi smyčcového oddělení mohou dále pokračovat ve hře v Kutnohorském komorním orchestru.

Souborová hra obohacuje každého jedince, přináší radost ze společné hry, vychovává k sebekázni a dává možnost uplatnit své dovednosti nabytév individuálníc hodinách. (foto)

 

 

Taneční orchestr

Taneční orchestr ZUŠ KUTNÁ HORA vznikl  v roce 1991 z dechového orchestru ZUŠ Kutná Hora. Vedoucím orchestru byl Josef Votýpka, pod jeho vedením získal orchestr v roce 1995 1. místo v oblastním kole soutěže orchestrů v Kolíně. Po úmrtí Josefa Votýpky převzal řízení orchestru Karel Hamr. Poté se dirigentkou orchestru stala Kateřina Táborská. V současné době orchestr hraje pod vedením Tomáše Flose. V orchestru se prezentují nejen současní žáci, ale i bývalí absolventi ZUŠ.