Koncerty a výstavy

Absolventský koncert

Kde: Koncertní sál ZUŠ, Vladislavova 376
Kdy: 24.4.2019 18:00

Účinkují absolventi I. stupně
ze tříd M. Ptáčkové a M. Radoměřské.
Eliška Rosická – příčná flétna
Barbora Sirotková – klavír
Klavírní doprovod – Beata Peterková Kotyzová
Jako host – Marie Lauerová – zobcová flétna

Jarní koncert akordeonového a žesťového oddělení

Kde: Kaple Božího těla
Kdy: 25.4.2019 18:00

Účinkují žáci A. Pospíšilové a K. Táborské
Klavírní doprovod K. Fillová, J. Krtilová

Třídní koncert

Kde: Koncertní sál ZUŠ, Vladislavova 376
Kdy: 25.4.2019 18:00

Účinkují žáci ze třídy L. Drahotové.

Absolventský koncert

Kde: Koncertní sál ZUŠ, Vladislavova 376
Kdy: 26.4.2019 18:00

Účinkují absolventi I. stupně ze tříd
L. Moravcové Myřátské a M. Hanuše
Veronika Štifterová – zpěv
Štěpánka Vlasáková – zpěv
Anna Šustková – klavír

Klavírní doprovod: M. Hanuš, M. Štifterová

Třídní koncert

Kde: Koncertní sál ZUŠ, Vladislavova 376
Kdy: 29.4.2019 17:00

Účinkují žáci ze třídy T. Mikulášové.

Třídní koncert

Kde: Koncertní sál ZUŠ, Vladislavova 376
Kdy: 13.5.2019 17:00

Účinkují žáce ze tříd A. Parschové a A. Pospíšilové.

Vernisáž absolvenské výstavy

Kde: Koncertní sál ZUŠ, Vladislavova 376
Kdy: 14.5.2019 18:00

Třídní koncert

Kde: ZUŠ, Vladislavova 376, 2. patro
Kdy: 15.5.2019 17:00

Účinkují žáci ze třídy R. Holaty.

Absolventský koncert

Kde: Koncertní sál ZUŠ, Vladislavova 376
Kdy: 15.5.2019 18:00

Účinkují
absolventi ze tříd
J. Krtilové, J. Rýznara a J. Škopka
absolventi I. stupně
Markéta Čermáková – kytara
Antonie Jiránková – saxofon
Natálie Kapičková – kytara
absolventi II. stupně
Václav Hlaváč – klavír
Vít Šimek – saxofon
Klavírní doprovod: K. Fillová a J. Krtilová

Třídní koncert

Kde: Koncertní sál ZUŠ, Vladislavova 376
Kdy: 20.5.2019 17:00

Účinkují žáci ze třídy J. Krtilové.

Koncert pěveckého sboru Koťata

Kde: Koncertní sál ZUŠ, Vladislavova 376
Kdy: 22.5.2019 17:00

Třídní koncert

Kde: Koncertní sál ZUŠ, Vladislavova 376
Kdy: 23.5.2019 17:00

Účinkují žáci ze třídy B. Peterkové Kotyzové.

Absolventský koncert

Kde: Koncertní sál ZUŠ, Vladislavova 376
Kdy: 28.5.2019 18:00

Účinkuje absolvent II. stupně
Filip Luňák – akordeon
ze třídy A. Pospíšilové

Absolventský koncert

Kde: Koncertní sál ZUŠ, Vladislavova 376
Kdy: 29.5.2019 18:00

Účinkují absolventi ze třídy L. Drahotové.

Absolventský koncert

Kde: Koncertní sál ZUŠ, Vladislavova 376
Kdy: 30.5.2019 18:00

Účinkují absolveni ze tříd A. Parschové, A. Pospíšilové a R. Procházkové.

ZUŠ OPEN

Kde: Palackého náměstí
Kdy: 31.5.2019 11:00

Komponovaný program.

ZUŠ OPEN

Kde: Spolkový dům, nádvoří
Kdy: 31.5.2019 17:00

Komponovaný program.

ZUŠ OPEN

Kde: Galerie ve sklepě, Vladislavova 376
Kdy: 31.5.2019 19:30

Vystoupení LDO.