Linorejpání

Seminář 29.4.2014 vedený p. uč. O. Železnou.