Egyptské velvyslanectví

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY „ EGYPT DĚTSKÝMA OČIMA“