Soubory

ZUŠ pracuje kromě několika menších seskupení akordeonový a smyčcový soubor, hudební skupina Sugar Beet a taneční orchestr Swing Band.

Akordeonový soubor

V akordeonovém souboru hrají žáci od 3. ročníku výuky na tento nástroj. Učí se zde souhře nástrojů, poznávají pravidla jednotlivých hlasů a tak i rozdíl mezi hrou sólovou a souborovou. Akordeonový soubor má v repertoáru skladby období Baroka, díky rejstříkovým možnostem tohoto nástroje, ale i skladby soudobé a skladby tzv. vyššího populáru. Žáci si hru v souboru velice oblíbili a je pro ně nedílnou součástí výuky tohoto nástroje. Soubor vede Anna Pospíšilová(fo­to)

Hudební skupina

Tato hudební skupina má název SUGAR BEET (Cukrová řepa) podle svého zakladatele a vedoucího Bohumíra Řepy. Není profilována žádným hudebním žánrem a ani stálým nástrojovým obsazením. Mimo žáků ZUŠ v tomto souboru účinkují i hosté. Dáváme přednost kamarádské a přátelské atmosféře souboru před individuálním výkonem sólisty a od toho se odvíjí výběr našeho repertoáru. Pokud má některý z členů tvůrčí dispozice, má u nás možnost si je vyzkoušet v praxi. Mezi naše tradiční vystoupení patří každoročně Závěrečný koncert školy v Tylově divadle a příležitostně vystupujeme na akcích města a škol,kde naši hudebníci studují. Máme za sebou i vystupování v zahraničí (Itálie, Maďarsko), takže se naše působení neomezuje pouze na náš region. Těšíme se na Vás – naše posluchače, ale především na ty z Vás, kteří by se chtěli aktivně zapojit.

Smyčcový soubor

Základní umělecká škola v Kutné Hoře poskytuje žákům smyčcového oddělení velmi dobré hudební vyžití. Kromě menších komorních seskupení (dua, tria, houslová kvarteta) , která si ze svých žáků tvoří a vedou sami jednotliví pedagogové, mají žáci od 3. ročníku možnost hrát ve smyčcovém souboru.Tady získávají první zkušenosti v ansámblové hře. Od 4. ročníku, výjimečně nadaní a technicky schopní mladší žáci, přecházejí do smyčcového orchestru. V něm hrají až do konce svého studia na naší škole. Protože je zde věkové rozpětí od 10ti do 19ti let a tomu odpovídající hráčské schopnosti, studují se skladby v dělených zkouškách. Tím je zajištěno 100% využití „pracovní doby“ každé skupiny a dobré zvládnutí studovaných skladeb. Žáci se seznamují s díly skladatelů baroka, klasicismu i romantismu. Učí se také doprovázet sólisty. Souborová hra obohacuje každého jedince-přináší radost ze společné hry, vychovává k sebekázni a dává možnost uplatnit své dovednosti, nabyté v individuálních hodinách. Soubor diriguje Radmila Procházková. Absolventi smyčcového oddělení mohou dále pokračovat ve hře v Kutnohorském komorním orchestru.

Taneční orchestr

Taneční orchestr SWING BAND ZUŠ KUTNÁ HORA vznikl v roce 1991 z dechového orchestru ZUŠ Kutná Hora. Vedoucím orchestru byl Josef Votýpka, pod jeho vedením získal orchestr v roce 1995 1. místo v oblastním kole soutěže orchestrů v Kolíně. Po úmrtí Josefa Votýpky převzal řízení orchestru Karel Hamr. V současné době orchestr vystupuje na veřejných a výchovných koncertech pod vedením Jana Rýznara. Zůčastňuje se též soutěží orchestrů Základních uměleckých školy. Orchestr hraje skladby swingové, taneční i jazzrockové. V orchestru se prezentují nejen současní žáci, ale i bývalí absolventi ZUŠ.

Z repertoáru tanečního orchestru:

  • Woody Hermann – Ples dřevorubců
  • Frederik Loewe – Ulice kde žiješ ty
  • Herbie Hancook – Watermelon men
  • Glen Miller – Americká patrola
  • Herbie Mann – Memphis underground
  • Vladimír Popelka – Když to nejde, tak to nejde