Orchestry a Soubory ZUŠ

ZUŠ pracuje kromě několika menších seskupení akordeonový a kytarový soubor, hudební skupina Sugar Beet, přípravný smyčcový a smyčcový orchestr a taneční orchestr.

Akordeonový soubor

V akordeonovém souboru hrají žáci od 3. ročníku výuky na tento nástroj. Učí se zde souhře nástrojů, poznávají pravidla jednotlivých hlasů a tak i rozdíl mezi hrou sólovou a souborovou. Akordeonový soubor má v repertoáru skladby období Baroka, díky rejstříkovým možnostem tohoto nástroje, ale i skladby soudobé a skladby tzv. vyššího populáru. Žáci si hru v souboru velice oblíbili a je pro ně nedílnou součástí výuky tohoto nástroje. Soubor vede Anna Pospíšilová(fo­to)

Kytarový soubor

Soubor vede Petr Šťastný.

Hudební skupina

Tato hudební skupina má název SUGAR BEET (Cukrová řepa) podle svého zakladatele a vedoucího Bohumíra Řepy. Není profilována žádným hudebním žánrem a ani stálým nástrojovým obsazením. Mimo žáků ZUŠ v tomto souboru účinkují i hosté. Dáváme přednost kamarádské a přátelské atmosféře souboru před individuálním výkonem sólisty a od toho se odvíjí výběr našeho repertoáru. Pokud má některý z členů tvůrčí dispozice, má u nás možnost si je vyzkoušet v praxi. Mezi naše tradiční vystoupení patří každoročně Závěrečný koncert školy v Tylově divadle a příležitostně vystupujeme na akcích města a škol,kde naši hudebníci studují. Máme za sebou i vystupování v zahraničí (Itálie, Maďarsko), takže se naše působení neomezuje pouze na náš region. Těšíme se na Vás – naše posluchače, ale především na ty z Vás, kteří by se chtěli aktivně zapojit.

Smyčcový orchestr

Přípravný smyčcový orchestr Humoreska

Základní umělecká škola v Kutné Hoře poskytuje žákům smyčcového oddělení velmi dobré hudební vyžití. Kromě menších komorních seskupení (dua, tria, houslová kvarteta), která si ze svých žáků tvoří a vedou sami jednotliví pedagogové, mají žáci od 3. ročníku možnost hrát v přípravném smyčcovém orchestru. Repertoár orchestru sestává zejména z lidových, umělých písní a jiných drobných skladeb v jednoduchých úpravách pro dětský soubor. Děti se učí základním dovednostem v oblasti souhry a postupně poznávají, jak funguje svět orchestru. Učí se zodpovědnosti při domácí přípravě, pravidlům chování v průběhu zkoušek a získávají první pódiové zkušenosti. Orchestr pravidelně zkouší a vystupuje na koncertech ZUŠ pod vedením Lenky Drahotové. (fo­to)

Smyčcový orchestr Divertimento

Od vyšších ročníků žáci přecházejí do smyčcového orchestru Divertimento. V něm hrají až do konce svého studia na naší škole. Protože je zde velké věkové rozpětí a tomu odpovídající hráčské schopnosti, studují se skladby podle potřeby v dělených zkouškách. Žáci se seznamují s díly skladatelů baroka, klasicismu, romantismu i 20. století. Učí se také doprovázet sólisty. Vyspělejší žáci jsou zapojeni do sólových partů. Orchestr diriguje Lenka Drahotová. Absolventi smyčcového oddělení mohou dále pokračovat ve hře v Kutnohorském komorním orchestru..

Souborová hra obohacuje každého jedince, přináší radost ze společné hry, vychovává k sebekázni a dává možnost uplatnit své dovednosti nabyté v individuálních hodinách. (foto)

Taneční orchestr

Taneční orchestr ZUŠ KUTNÁ HORA vznikl v roce 1991 z dechového orchestru ZUŠ Kutná Hora. Vedoucím orchestru byl Josef Votýpka, pod jeho vedením získal orchestr v roce 1995 1. místo v oblastním kole soutěže orchestrů v Kolíně. Po úmrtí Josefa Votýpky převzal řízení orchestru Karel Hamr. V současné době orchestr vystupuje na veřejných a výchovných koncertech pod vedením Kateřiny Táborské. V orchestru se prezentují nejen současní žáci, ale i bývalí absolventi ZUŠ.