Školní rok 2010/2011

V roce 2010 Základní umělecká škola Kutná Hora oslavila 80 let od svého založení. K tomuto významnému výročí škola připravila mnoho slavnostních koncertů, výstav a doprovodných akcí. Oslavy se uskutečnily za finanční podpory města Kutná Hora.(Oslavy 80. výročí)
Naše škola ale dále nezahálela. Žáci, kteří postoupili z okresních kol reprezentovali naši školu v krajských kolech soutěže ZUŠ. Měli jste možnost navštívit několik koncertů a vystoupení, které připravili letošní absolventi ZUŠ . 28. 4. 2011 v kostele Sv. Jakuba vystoupily akordeonové soubory ZUŠ Kolín a ZUŠ Kutná Hora. 31. 5. 2011 proběhl v Tylově divadle Závěrečný koncert, na kterém vystoupili žáci tanečního oddělení a dále se také představily soubory a orchestry ZUŠ. Svůj samostatný koncert připravily také i pěvecké sbory.
Svá díla prezentovali také žáci výtvarného oboru, kteří k tomuto účelu využívají i nově vybudované venkovní výstavní prostory. Účastnili se také mezinárodní soutěže „Egypt očima dětí“ a soutěže Památky a dědictví měst UNESCO. Vyhlašovatelem této soutěže bylo město Banská Štiavnica. Od 4. do 11. 6. 2011 Kutná Hora opět hostila Mezinárodní hudební festival Kutná Hora, jehož je ZUŠ partnerem.
Na 5. října 2011 se připravuje velký koncert, na kterém v premiéře zazní skladby skladatele Trygve Madsena. Tento norský komponista přislíbil svoji osobní účast. Na podzim tohoto roku Vás také pozveme na již tradiční Koncert učitelů a pro velký ohlas koncertu „Vzpomínka na hudbu 30. let“ připravujeme i další takto tématický koncert, jehož zaměření pro Vás chystáme jako překvapení.
Doufáme, že si z naší pestré nabídky vyberete a i nadále se s Vámi budeme setkávat na kulturních akcích, které pro Vás Základní umělecká škola Kutná Hora připraví.


– Absolventi školního roku 2010/2011

Žáci Základní umělecké školy ukončují I. a II. stupeň studia všech oborů slavnostním absolventským vystoupením nebo výstavou.


– Jarní koncert akordeonových souborů

Dne 28. dubna 2011 se v kostele sv. Jakuba uskutečnil Jarní koncert akordeonových souborů ZUŠ Kutná Hora a Kolín pod vedením Anny Pospíšilové a Miloše Podneckého. (celý článek)


– Soutěž ZUŠ

Ve školním roce 2010/2011 vypisuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchvy Soutěž Základních uměleckých škol pro tyto obory: hra na akordeon, hra na klavír, hra na kytaru, hra na smyčcové nástroje a výtvarný obor.