Zaměstnanci ZUŠ

Jméno Nástroj E-mail Kontakt Mobil
MgA. Fillová Kateřina- ředitelka školy klavír, korepetice reditelka@zuskh.cz, 327513710 linka 11 773 181 005
Mgr. Ptáčková Marie- klavír ptackova@zuskh.cz 327513710 linka 19  
Mgr. Černá Jana Josefina housle, viola, HN, PHV cerna@zuskh.cz SD:327314958 linka 111,327513710 linka 23  
Drahota Jan violoncello, HN, sborový zpěv drahota@zuskh.cz SD:327314958 linka 203/315,32751­3710 linka 23  
MgA. Drahotová Lenka housle, smyčcový orchestr drahotova@zuskh.cz, SD:327314958 linka 103 773 570 813 (kontakt na Spolkový dům)
MgA. Freml Matěj kytara freml@zuskh.cz SD:327314958 linka 316  
Fiala Zdeněk doprovodná kytara zuskh@zuskh.cz SD:327314958 linka 316  
Gvothová Vladimíra Taneční obor gvothova@zuskh.cz SD:327314958 linka 217  
MgA. Hanuš Michal klavír, varhany hanus@zuskh.cz 327513710 linka 22  
Holata Roman bicí nástroje holata@zuskh.cz 327513710 linka 14 a 16  
Holdsworth Bláhová Dita housle blahova@zuskh.cz SD:327314958 linka 111  
Mgr. Andrejsková Jana Výtvarný obor andrejskova@zuskh.cz SD:327314958 linka 310  
Hylský Vojtěch zobcová flétna, trubka hylsky@zuskh.cz 327513710 linka 26  
Bc. Jerie Filip příčná flétna jerie@zuskh.cz 327513710 linka 19  
Mgr. Krtilová Jitka klavír, přípr. pěv. sbor krtilova@zuskh.cz 327513710 linka 27, SD:327314958 linka 203  
MA. Lenhartová Eliška kytara lenhartova@zuskh.cz SD:327314958 linka 315  
Mgr. Loučková Michaela Výtvarný obor louckova@zuskh.cz SD:327314958 linka 203  
Losenická Neumannová Hana Taneční obor losenicka@zuskh.cz SD:327314958 linka 315  
Mgr. Matyska Martin klavír matyska@zuskh.cz 327513710 linka 21  
Mgr. Mikulášová Tereza LDO loudova@zuskh.cz SD:327314958 linka 102  
Moravec Petr zobcová a příčná flétna moravec@zuskh.cz 327513710 linka 14  
MgA. Moravcová Myřátská Libuše pěvecká hlas. výuka moravcova@zuskh.cz 327513710 linka 27  
Parschová Alena klavír, korepetice parschova@zuskh.cz 327513710 linka 13  
Mgr. Peterková Kotyzová Beata klavír, HN, Pěvecký sbor peterkova@zuskh.cz 327513710 linka 25,SD:327314958 linka 203 777 227 628
Pospíšilová Anna akordeon, akord. soubor pospisilova@zuskh.cz 327513710 linka 15  
Mgr. Procházková Radmila housle, smyčcový orchestr, HN prochazkova@zuskh.cz 327513710 linka 19  
Radoměřská Marcela zobcová a příčná flétna radomerska@zuskh.cz 327513710 linka 26  
Rýznar Jan klarinet,saxofon, taneční orchestr ryznar@zuskh.cz SD:327314958 linka 218  
MgA. Slavotínková Marie výtvarný obor slavotinkova@zuskh.cz SD:327314958 linka 310  
Škopek Jaroslav kytara skopek@zuskh.cz 327513710 linka 24  
Šťastný Petr kytara stastny@zuskh.cz SD:327314958 linka 315  
Štifterová Martina klavír, korepetice (Mat. dov.) stifterova@zuskh.cz    
MgA.Táborská Kateřina dech. nástroje taborska@zuskh.cz 327513710 linka 16  
Mgr. Tlapal Jiří zobcová flétna, klarinet, saxofon tlapal@zuskh.cz 327513710 linka 26  
Ph.D. Vacík Patrick kytara vacik@zuskh.cz SD:327314958 linka 316  
Vajgl Martin bicí nástroje,EZHZT vajgl@zuskh.cz SD:327314958 linka 317  
Veselý Jiří bicí nástroje vesely@zuskh.cz SD:327314958 linka 317  
Mgr. Železná Olga Výtvarný obor zelezna@zuskh.cz SD:327314958 linka 310  
       
Šťastná Lubomíra hospodářka stastna@zuskh.cz 327513710 linka 31 777 739 073
Bukovská Libuše správce budovy bukovska@zuskh.cz 327513710 linka 31 608 400 974

Spolkový dům – kontakt na vyučující