Rámcový vzdělávací program a Školní vzdělávací program

V červnu roku 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky schválilo Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV). Na základě tohoto dokumentu od září školního roku 2010 – 2011 všechny Základní umělecké školy v republice začínají tvořit své vlastní Školní vzdělávací programy (ŠVP).

PŘECHOD NA VÝUKU PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
I. stupeň základního studia PHV PHV PHV PHV PHV PHV PHV
1. ročník 1. ročník 1. ročník 1. ročník 1. ročník 1. ročník 1. ročník
  2. ročník 2. ročník 2. ročník 2. ročník 2. ročník 2. ročník
    3. ročník 3. ročník 3. ročník 3. ročník 3. ročník
      4. ročník 4. ročník 4. ročník 4. ročník
        5. ročník 5. ročník 5. ročník
          6. ročník 6. ročník
            7. ročník
II. stupeň základního studia Přípr. roč. Přípr. roč. Přípr. roč. Přípr. roč.      
1. ročník 1. ročník 1. ročník 1. ročník      
  2. ročník 2. ročník 2. ročník      
    3. ročník 3. ročník      
      4. ročník