Oslavy 80. výročí založení ZUŠ

V roce 2010 Základní umělecká škola Kutná Hora oslavila 80 let od svého založení. K tomuto významnému výročí škola připravila mnoho slavnostních koncertů, výstav a doprovodných akcí. Jako první proběhl 23. září v koncertním sále ZUŠ Koncert učitelů. foto Na 1. října, tedy přesně v den kdy byla škola před 80. roky založena, jsme připravili Slavnostní koncert žáků. Na tomto koncertě vystoupil jako host význačný český violoncellista Jiří Bárta. Jeho vystoupení bylo pro naši školu nádherným dárkem. V tento večer byla také otevřena výstava prací současných i bývalých žáků výtvarného oboru v galerii Ve sklepě „Ze zásuvek školních let“.foto V kostele Sv. Jana Nepomuckého zazněly 5. října skladby v podání The Oslo Junior Symphony Orchestra ze spřátelené norské umělecké školy. Spolu s tímto orchestrem se obecenstvu představil pěvecký sbor ZUŠ Muscina. Na koncertě 19. října zazněly skladby v podání orchestrů, souborů, pěveckých sborů a představily se také žákyně Literárně dramatického a Tanečního oboru školy. foto V listopadu proběhly dva velké slavnostní koncerty. 6. listopadu se v Jezuitské koleji uskutečnil koncert Kutnohorského komorního orchestru, který pracuje při ZUŠ. Na tomto koncertě se orchestr představil spolu se svými sólisty. 25. listopadu připravili učitelé druhý koncert s názvem „Vzpomínka na hudbu 30. let“. Tento koncert byl pojat v duchu 30. let nejen výběrem skladeb, ale i dobového oblečení. foto Varhanní hudba zazněla v podání žáků ZUŠ 10. prosince na samostatném koncertě v kostele sv. Jakuba. Naše oslavy jsme zakončili 16. prosince Vánočním koncertem v kostele sv. Jana Nepomuckého, kde účinkovali sólisté, soubory, orchestry a pěvecké sbory. Výtěžek z tohoto koncertu byl věnován obci Chrastava, která byla v srpnu 2010 zasažena rozsáhlými povodněmi. foto Kromě těchto koncertů škola připravila i mnoho žákovských a třídních koncertů. Žáci výtvarného oboru představili své práce na společné výstavě žáků krajských Základních uměleckých škol v Galerii Středočeského kraje v Jezuitské koleji. Tato výstava nesla podtitul „Světlo“. K našim oslavám byl vydán také vzpomínkový almanach, který mohou zájemci obdržet v ZUŠ. Oslavy se uskutečnily za finanční podpory města Kutná Hora.