Elektronické Žákovské knížky

PŘECHOD NA ELEKTRONICKÉ VEDENÍ ŽÁKOVSKÝCH KNÍŽEK

  • Od školního roku 2019/2020 přechází ZUŠ Kutná Hora na ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY
  • Veškeré informace obdržíte na Vaše maily po zahájení šk. roku a domluvě rozvrhu 6.9.2019
  • Pro mladší žáky (nabo po vyžádání u pedagoga) ještě souběžně zachováme klasické Žákovské knížky (pouze pro zápis probírané látky)
  • Pokud po tomto datu neobdržíte na Vaši e-mailovou adresu informace k přístupu, prosím kontaktujte vedení školy (reditelka@zuskh.cz)
  • Pokud máte v ZUŠ Kutná Hora více dětí, obdržíte jedno přihlašovací heslo. Po přihlášení si vyberete daného žáka.