Postupové zkoušky Hudebního oboru

  • 3. – 7 .6. 2019
  • v tomto týdnu odpadá veškerá výuka Hudebního oboru (HN, sbory, PHV, orchestry)
  • Výuka Výtvarného, Tanečního a Literárně – dramatického oboru probíhá podle rozvrhu
  • Podrobný rozpis podle nástrojů bude zveřejněn 13. 5. 2019