Studijní cesta ZUŠ do Norska

V květnu 2009 proběhla dlouho plánovaná pracovní cesta ZUŠ Kutná Hora do spřátelené umělecké školy v norském Ås. Našim cílem bylo poznat norské umělecké školství a prezentovat naši školu a město Kutná Hora v zahraničí. Cesty se zúčastnili pedagogové a pracovníci ZUŠ spolu s vybranými žáky, kteří v minulosti dosáhli výborných výsledků na soutěžích vypisovaných ministerstvem školství. Pedagogové a žáci z umělecké školy v Ås a DrØbaku již několikrát podnikli cestu do Kutné Hory a spolu s našimi žáky připravili mnoho krásných koncertů. Nyní jsme využili jejich pozvání a po dlouhých přípravách plánovanou cestu podnikli za vydatné pomoci pana Vojtěcha Ivánka, pedagoga umělecké školy v Ås a DrØbaku. Současně s poznáváním Norska a jejího uměleckého školství jsme prezentovali Kutnou Horu a Českou Republiku na společných koncertech. Mezi nejvýznamnější patřil ten, který pořádala Ambasáda České Republiky v Norsku. Tento koncert se konal v sále Filharmonie Oslo a byl pořádaný k oslavám 5 let vstupu České Republiky do EU a také k Evropskému Dni. Na tento koncert byli pozváni diplomaté, ministr kultury, předseda parlamentu a ostatní významní hosté. Spolu s námi zde účinkovali žáci prof. I. Hlinky, který v Norsku již řadu let pedagogicky působí. Součástí tohoto koncertu byla i premiéra 24 Interludií pro klavír norského skladatele Filipa Sande. Během našeho pobytu jsme se norskému publiku představili i na dalších koncertech, které jsme připravili i společně s norskými žáky. Ve škole Rudolfa Steinera nás obecenstvo odměnilo bouřlivým potleskem a nadšením, v nádherném kostele v DrØbaku jsme se v úžasné atmosféře představili také s pěveckým sborem složeným z našich pedagogů. Pro tuto příležitost jsme si mimo jiné skladby připravili i české lidové písně. Poslední koncert proběhl v koncertním sále školy v Ås. Před koncertem si návštěvníci mohli prohlédnout instalovanou výstavu, kterou připravili žáci našeho výtvarného oboru. Všechny naše koncerty byly publikem přijaty s nadšením a odměněny dlouhým potleskem. Také uspořádaná výstava měla veliký úspěch. Během našeho pobytu jsme také shlédli výuku hudebního a výtvarného oboru. Výtvarníci navštívili místní galerie a autorskou výstavu paní Mony GrØnstad, která vyučuje na umělecké škole v Ås. Během našeho pobytu jsme nazkoušeli a předvedli mnoho společných skladeb, což vedlo k navázání dalších přátelství nejen mezi pedagogy, ale i žáky. Všichni se velice těšíme na další setkání a doufáme, že bude i nadále pokračovat naše hudební spolupráce.(foto)