Absolventi školního roku 2015/16

Žáci Základní umělecké školy ukončují I. a II. stupeň studia všech oborů slavnostním absolventským vystoupením nebo výstavou.