Koncert spojených pěveckých sborů - koncert L. Bílé