Novinky

Paní učitelka L. Drahotová

dnes 21.1.2020 nevy­učuje. Odpadá také výuka smyčcového orchestru DIVERTIMENTO.